I. Thông tin chung
Tên gọi: Phân Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp tại Thành phố Hồ chí Minh
Tên viết tắt:
Tên quốc tế:
Trụ sở:   Số 275 Hùng Vương, Quận 6, Tp.Hồ chí Minh
Tel: +84(8)39690277
Fax: +84(8)39690978
Email: imibr@vnn.vn
Giám đốc Phân Viện: Ks. Nguyễn Văn Ân

Phân Viện IMI là đơn vị nghiên cứu khoa khọc và chuyển giao công nghệ, thành viên của phân Viện có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán độc lập

II. Lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh
1. Chức năng và lĩnh vực hoạt động

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai và thiết kế, chế tạo máy và dụng cụ công nghiệp thuộc cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở
– Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp. Thiết kế chế tạo, cung cấp lắp đặt và vận hành các loại máy, thiết bị công nghệ cơ điện tử, các hệ thống điều khiển tự động, thiết bị tự động hoá, thiết bị điện tử công nghiệp, dây chuyền công nghệ môi và phần mềm ứng dụng trong sản xuất công nghiệp
– Dịch vụ tư vấn đầu tư, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị kỹ thuật, trang bị công nghiệp và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở kinh tế trong và ngoài ngành thông qua hợp đồng kinh tế
– Thực hiện hợp tác khoa học công nghệ, liên doanh liên kết trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực máy và thiết bị công nghiệp, bảo vệ môi trường khi được sự đồng ý của Viện IMI và các cơ quan chức năng liên quan
– đào tạo và cung cấp cán bộ kỹ thuật, chuyên gia trong lĩnh vực cơ điện tử

2. Sản phẩm và dịch vụ:

–  Cung ứng các thiết bị và hệ thống thiết bị công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp.
– Thiết bị xây dựng: Các lọai trạm trộn bê tông tự động, các loại trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt
– Các loại cân điện tử tử động: Cân ôtô, tầu hoả, cân silô đóng bao tự động, cân băng định llượng…
–  Thiết bị chế biến nông sản, thực phẩm: máy phân loại cà phê hạt và phân loại gạo bằng màu sắc.