I. Thông tin chung

Tên gọi: Trung tâm Chuyển giao công nghệ
Tên gọi tắt: B2
Tên quốc tế: Center of Technology Transfer
Trụ sở: Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel:  +84(24) 37763736 Máy lẻ 807 hoặc 801
Fax: +84(24) 38344975
Email: tvquangimi@gmail.com
Giám đốc Trung tâm: TS. Hoàng Việt Hồng

Từ năm 1991 là những năm đầu của thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường. Ðể phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế trong tình hình mới, nhằm mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động của mình, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp được thành lập Trung tâm Chuyển giao Công nghệ (B2) và một số trung tâm khác.

Từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, tập thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã đoàn kết, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, nhằm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của mình. Trung tâm đã xác định rõ vai trò của tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ trong tình hình mới nắm bắt cơ hội để thâm nhập, làm quen thị trường và tạo chỗ đứng ban đầu trong nền kinh tế vào thời kỳ đổi mới. Bằng sự đoàn kết, sáng tạo của mình kết hợp với việc hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến trên thế giới nhiều sản phẩm công nghệ cao đã được ứng dụng có hiệu quả vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải v.v.. trên phạm vi toàn quốc tạo ra một chỗ đứng vững chắc cho con đường phát triển của Trung tâm.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu, họach toán kinh tế phụ thuộc Viện IMI, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước Viện IMI và quy định của pháp luật. Hiện Trung tâm có đội ngũ gồm hơn 50 cán bộ công nhân viên trong đó chủ yếu là các chuyên gia, kỹ sư trình độ cao trong các lĩnh vực: cơ điện, điện tử, điện-điều khiển hệ thống, tin học công nghiệp, …

Tổng số cán bộ công nhân viên của Trung tâm khoảng 60 người gồm:
01 Giám đốc
03 Phó giám đốc
01 Kế toán
01 Thủ quỹ
01 Hành chính văn phòng
01 Lái xe
52 Thạc sỹ, Kỹ sư, cao đẳng, trung cấp kỹ thuật các ngành nghề: Cơ khí, điện tử, tin học, điều khiển tự động.

II. Lĩnh vực hoạt động và sản xuất kinh doanh

1. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm chuyển giao công nghệ

2. Hợp tác quốc tế của trung tâm

3. Sản phẩm và dịch vụ

Phương châm phục vụ  khách hàng:

4. Các thành tích đạt được