I. THÔNG TIN CHUNG

Tên gọi: Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị Cơ điện tử IMI
Tên gọi tắt: IMEP
Tên quốc tế: IMI IMEP CO.,LTD
Địa chỉ: Số 46 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0108581102
Tel: 02437763736
Giám đốc công ty: Ông Trần Vinh Quang

II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH

C2829. Sản xuất máy chuyên dụng khác. (Ngành chính)
C2512. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại.
C2822. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại.
G4653. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.
M7212. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.
C2660. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp.
C2821. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp.
C3320. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
G4659. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
G4652. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
C2591. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.
C2826. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da.
C2640. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng.
M7211. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.
C2651. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển.
C2790. Sản xuất thiết bị điện khác.
N7730. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.
N8299. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
C2592. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.
C2630. Sản xuất thiết bị truyền thông.
C2710. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.
G4651. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.
C2511. Sản xuất các cấu kiện kim loại.