Trong quá trình xây dựng văn hóa cho mình, Viện đã xây dựng được thương hiệu IMI thành nền tảng vững chắc, đảm bảo chất lượng cho mỗi sản phẩm dịch vụ của Viện, đồng thời luôn thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết, thỏa thuận hợp đồng, luôn tôn trọng các đối tác và không ngừng thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng thông qua việc phát triển sản phẩm mới. Do đó, khi mỗi sản phẩm mới của Viện được đưa ra thị trường, ít nhiều đã chiếm được sự tin cậy của khách hàng và đối tác. Các sản phẩm được cải tiến đã sẵn có khách hàng từ trước và tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm. Với thương hiệu IMI sẵn có cùng với việc chiếm được lòng tin của khách hàng và đối tác đã đảm bảo cho sự thành công của sản phẩm khi bước đầu được đưa ra thị trường