Automatic concrete pump

 

.

Contact information

Center of Technology Transfer
Dr. Hoang Viet Hong – Vice President, Board of Management
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975

Contact
Xuất xứ Sản phẩm hợp tác của hãng Waitzinger (CHBB Ðức) và IMI Holding
Chủng loại THP 60 – THP 85
Năng suất 85 m3/h
Chiều cao bơm 120 m
Chiều xa bơm 400 m
Tốc độ di chuyển 25 km/h