Jumbo packing machine

Contact information

Center of Technology Transfer
Dr. Hoang Viet Hong – Vice President, Board of Management
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975

Contact

Đặc tính sản phẩm

  • Phương pháp cân: cân trọng lượng tịnh
  • Kiểu cân: điện tử hoàn toàn
  • Khối lượng cân lớn nhất: 1.000 kg/bao
  • Năng suất đóng bao: đến 50 bao/giờ
  • Thang chia: 2 kg
  • Sai số max: ± 5 kg
  • Loại bao: loại bao 2 lớp có nắp buộc dây
  • Cơ cấu chấp hành đóng mở cửa: xi lanh khí nén
TT Parameter Value
1 Measuring Method Net Weight
2 Measuring type Electronics
3 Maximum weight 1.000 kg/pack
4 Packing capacity 50 packs/hour
5 Scale 2 kg
6 Max error ± 5 kg
7 Pack type 2 layers with lanyard cap
8 Packaging procedure Pneumatic cylinder