The Concrete Pipe Production Machine

The Concrete Pipe Production Machine uses rotary core vibrating technology to create high-precision products, smooth surface, high level of compactness and does not create torsional stress in concrete pipes


			

Contact information

Đơn vị: Center of Research and Development of Science and Technology Market
Người liên hệ: ThS. Lê Hồng Sơn – Vice President IMI
Email: lehongson.imi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763187
Mobile: 0989090995
Fax: (+84-4) 38344975

Contact

Đặc điểm của thiết bị:

  • Sử  dụng  công  nghệ  tiên  tiến:  ép  miết  rung  lõi  quay
  • Đường  kính  ống  bê  tông:  300  ÷  1.200  mm
  • Độ nén chặt  của  bê  tông  cao,  không  tạo  ra  ứng suất  xoắn  trong  ống bê  tông,  chịu  mài mòn tốt,  khả  năng chịu  áp  lực  và  tính  đồng  nhất  cao
  • Kích  thước  hình  học  chính  xác,  bề  mặt  sản  phẩm  nhẵn
  • Thân  thiện  với  môi  trường
  • Tự  động  hóa  hoàn  toàn

anh 17