Static electricity dust filter system

Contact information

Research and Development Center for Environmental Technology

Mr. Nguyen Huu Nam
Mobile: (+84)0942921818

Contact
Công suất 100.000 m3/h ÷ 150.000 m3/h
Trọng lượng 50 tấn ÷ 80 tấn
Ứng dụng Trong lĩnh vực sản xuất giấy, Nhà máy nhiệt điện