Vacuum and insulation oven

.

Contact information

Research and Development Center for Environmental Technology

Mr. Nguyen Huu Nam
Mobile: (+84)0942921818

 

Contact
Trọng lượng 50 tấn ÷ 80 tấn
Lò sấy chân không 75m3
độ chân không 0,1torr
Điều khiển Tự động PLC
Ứng dụng Sấy biến thế , sấy động cơ điện