rubbish sorting, urban waste and processed into fertilizer system

Contact information

Research and Development Center for Environmental Technology

Mr. Nguyen Huu Nam
Mobile: (+84)0942921818

 

Contact
Công suất 200 tấn/ ngày
Ứng dụng Các Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thành phố