Viên Máy và Dụng cụ Công nghiệp có quan hệ hợp tác ở cả 3 lĩnh vực: Đào tạo, Nghiên cứu và Sản xuất kinh doanh

1. Đào tạo :

Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp có quan hệ hợp tác với Trường đại học Tổng hợp Dresden, Đại học Tổng hợp Chemnitz, Đại học Hannover, Đại học Rostock (CHLB Đức), Trường Đại học Saga (Nhật bản) trong lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm giảng dậy và trao đổi thực tập sinh, nghiên cứu sinh. Hàng năm Viện cử cán bộ sang thực tập tại các Trường đại học lớn trên thế giới và tiếp nhận sinh viên, thực tập sinh do các trường Quốc tế gửi tới Viện IMI thực tập .

2. Nghiên cứu:

Viện IMI hợp tác với các Công ty công nghệ cao trên thế gíơi trong việc nghiên cứu các công nghệ mới như hợp tác với hãng URACA, WOMA, ANT, Klett (CHLB Đức), Boehler (Áo) trong nghiên cứu công nghệ tia nước áp suất cao. Hợp tác với hãng FEHA, TRUMPF (CHLB Đức) trong nghiên cứu công nghệ Laser. Hợp tác với Công ty AMADA (Nhật bản ) trong nghiên cứu ứng dụng máy dập định hình CNC. Hợp tác với Viện Fraunhofer (CHLB Đức ) trong nghiên cứu công nghệ Laser, công nghệ xử lý môi trường. Hợp tác với Công ty Von Roll (Thuỵ sỹ) trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ đốt rác phát điện. Hợp tác với Công ty National Instrument (Mỹ) để nghiên cứu công nghệ Lab View trong thiết bị đo và chẩun đoán trạng thái.

3. Ứng dụng công nghệ, thiết bị trong sản xuất :

Viện IMI có quan hệ hợp tác và ứng dung công nghệ, thiết bị của các Công ty hàng đầu trên thế giới trong việc chế tạo các sản phẩm cơ điện tử của IMI.

3.1. Nhóm sản phẩm Thiết bị xây dựng:

3.2. Nhóm thiết bị máy công cụ :

3.3. Nhóm thiết bị phục vụ chế biến nông sản:

3.4. Nhóm thiết bị trong đo lường công nghiệp :

3.5. Nhóm các thiết bị môi trường :

3.6. Nhóm sản phẩm y tế :

Hợp tác với Công ty Medigration (CHLB Đức) , Swissray, COMET (Thuỵ sỹ ), Công ty Hologic (Mỹ), Công ty Point Nix (Hàn Quốc) để chế tạo các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh bằng tia X phục vụ trong y tế

4. Đại diện thương mại:

Trên cơ sở hợp tác kỹ thuật và nhận chuyển giao công nghệ, Viện IMI còn là đại diện độc quyền về phân phối sản phẩm của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới như: