1973-1997

Thời kỳ hoạt động trong lĩnh vực cơ khí truyền thống

Năm 1973: Phân Viện Nghiên cứu Thiết kế máy công cụ được thành lập ngày 23/5/1973, trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Năm 1979: Phân Viện được chuyển thành Viện Nghiên cứu và thiết kế máy công cụ và dụng cụ (gọi tắt là Viện máy công cụ và dụng cụ) trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.

Năm 1990: Viện chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) theo quyết định số 296/QĐ/CNNg/TC ngày 17/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng

Năm 1993, Viện được đổi tên thành Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI). Tham gia và thực hiện các công trình, dây chuyền sản xuất công nghiệp; Dây chuyền sản xuất lốp ô tô Đà Nẵng; Găng tay cao su y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà máy xử lý rác Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đã tạo dựng được một đội ngũ có kiến thức chuyên môn, có đầu óc thực tiễn và có khả năng tự kiếm sống trong điều kiện hết sức khó khăn của nền kinh tế bao cấp trong ngành cơ khí truyền thống. Doanh thu vượt 500 triệu đồng năm 1998

Bước đầu xây dựng hướng nghiên cứu máy công cụ CNC. Xây dựng cơ sở vật chất lớn cho Viện, bao gồm: các xưởng chế thử, xưởng khuôn mẫu, mặt bằng sản xuất cơ sở 1 và cơ sở 2.
Xây dựng và bảo vệ thành công dự án VIE87/021 về công nghệ gia công khuôn mẫu chính xác trên máy công cụ CNC và đào tạo CAD/CAM.

Doanh thu vượt 10 tỷ đồng năm 1994

1997-2007

Thời kỳ chuyển đổi hoạt động sang lĩnh vực cơ điện tử

Năm 1998 được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sỹ kỹ thuật; xây dựng được chiến lược đào tạo nguồn nhân lực về cơ điện tử, tự đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có học vị tiến sỹ và kết hợp đào tạo đại học.
Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp được chuyển đổi thành doanh nghiệp Khoa học và Công nghiệp, thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 08/02/2002, Quyết định số 14/2004/QĐ-TTg ngày 29/01/2004 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 56/2002/QĐ-BCN ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)

  • Tiếp tục triển khai thế mạnh của Viện về nghiên cứu cơ khí truyền thống, tiếp nhận thành công Dự án về thiết kế chế tạo khuôn mẫu và công nghệ CAD/CAM; ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.
  • Chuyển đổi thành công từ một Viện nghiên cứu cơ khí truyền thống sang hoạt động trong lĩnh vực cơ điện tử và từ Viện nghiên cứu ứng dụng sang Doanh nghiệp KHCN thí điểm tổ chức theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với 9 trung tâm nghiên cứu, đào tạo và 16 công ty thành viên sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.
  • Đã bảo toàn và phát triển cơ sở vật chất của Viện trong phạm vi cả nước, đầu tư các phòng thí nghiệm đầu ngành công nghệ cao làm cơ sở để đào tạo và nghiên cứu về cơ điện tử.
  • Cụm 51 sản phẩm cơ điện tử tiêu biểu trong công nghiệp vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 3 năm 2005.
  • Đã chuyển giao sản phẩm khoa học vào sản xuất và kết hợp đầu tư để xây dựng được hệ thống các công ty thành viên sản xuất sản phẩm công nghệ cao, tạo điều kiện để IMI phát triển nhanh và ổn định, gắn bó quyền lợi của cán bộ khoa học với kết quả nghiên cứu, gắn khoa học với sản xuất, qua đó nâng cao được đời sống CBCNV.
  • Giá trị hợp đồng kinh tế vượt 1000 tỷ đồng năm 2007

2007-NAY

Thời kỳ thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp kh&CN

Viện IMI được đổi tên thành công ty TNHH một thành viên Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quyết định số 3456/QĐ-BCT ngày 29/6/2010 của Bộ Công Thương

Viện IMI chuyển đổi thành Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần thực hiện theo Quyết định số 6275/QĐ-BCT ngày 24/10/2012 của Bộ Công Thương. Kể từ 01/01/2014 Viện IMI chính thức hoạt động theo hình thức doanh nghiệp KHCN loại hình công ty cổ phần, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0100100128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/12/2013:

  • Viện IMI đã từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động Công ty mẹ – Công ty con, trong đó Công ty mẹ là doanh nghiệp Khoa học công nghệ có Hội đồng quản trị.
  • Đến năm 2008 Viện đã cơ bản hoàn chỉnh mô hình gắn kết Nghiên cứu – Đào tạo – Chuyển giao – Sản xuất – Thị trường bằng việc các trung tâm nghiên cứu (R&D), chuyển giao vào sản xuất và phát triển thị trường cho các công ty thành viên của Viện.
  • Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần, Viện IMI vẫn giữ truyền thống là một đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo, lấy khoa học công nghệ làm động lực cho sự phát triển của Viện. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN và đầu tư các dự án phát triển các sản phẩm cơ điện tử mới, hiện đại, có giá trị gia tăng, trong đó đặc biệt ưu tiên nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế chế tạo các thiết bị cơ điện tử y tế
  • Tiếp tục sản xuất và kinh doanh các hàng hóa hình thành từ Kết quả KH&CN và tiếp thu công nghệ tiên tiến thế giới trong các lĩnh vực: Nhóm Máy công cụ; Nhóm Thiết bị công nghiệp; Nhóm Máy xây dựng và Nhóm các lĩnh vực liên quan đến Hệ thống tích hợp tự động hóa. Mở rông thêm các sản phẩm nghiên cứu thành công hàng năm có khả năng thương mại hóa.