Hợp tác IMI-Holding và BETH

Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp  là đại diện độc quyền cung cấp công nghệ và thiết bị của Hãng Beth GmbH tại Việt Nam theo Thỏa thuận hợp tác ký năm 2014.

 

Các hoạt động hợp tác với Beth GmbH của Viện IMI:

  • Tổ chức hội thảo quốc tế công nghệ và thiết bị, tham dự các hoạt động của hãng Beth GmbH tại Việt Nam vào tháng 10/2014.
  • Cung cấp thiết bị, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật chính hãng.
  • Cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và thiết bị xử lý khí thải của Beth GmbH cho các đơn vị trong nước
  • Chế tạo và Cung cấp dây chuyền thiết bị/ công nghệ xử lý khí thải tương tự trên cơ sở sử dụng công nghệ và các thiết bị chính, thiết kế do hãng Beth GmbH cung cấp nhằm tối ưu hóa chất lượng và giá thành sản phẩm phù hợp với điều kiện trong nước.