Tin tức Beth-Filter

Beth-Filter tại triển lãm LIGNA  2015, Hannover, CHLB Đức