Hợp tác IMI-Resta

Logo Resta - Logo

Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) là đại diện độc quyền cung cấp công nghệ và thiết bị của Hãng Resta tại Việt Nam theo Thỏa thuận hợp tác ký năm 2014.

Xem thỏa thuận hợp tác IMI – Resta

Các hoạt động hợp tác với RESTA s.r.o của Viện IMI:

  • Tổ chức hội thảo quốc tế công nghệ và thiết bị, tham dự các hoạt động của hãng RESTA s.r.o tại Việt Nam.
  • Cung cấp thiết bị, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật chính hãng.
  • Cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ và thiết bị của hãng RESTA s.r.o cho từng đơn vị/ dự án cụ thể
  • Chế tạo và Cung cấp dây chuyền thiết bị/ công nghệ tương tự trên cơ sở sử dụng công nghệ và các thiết bị chính, thiết kế do hãng RESTA s.r.o cung cấp nhằm tối ưu hóa chất lượng và giá thành sản phẩm phù hợp với điều kiện trong nước.