HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

Sử dụng trong các hệ thống tích hợp các thiết bị nghiền sàng của hãng Resta

Tính năng kỹ thuật

 • Hệ điều khiển PLC
 • Vận hành theo dạng khối
 • Cho phép nhìn trực quan tổng thể toàn bộ dây chuyền
 • Có các chế độ kiểm soát dây chuyền
 • Màn hình điểu khiển cảm ứng
 • Có báo hiệu các trạng thái lỗi
 • Tăng tính năng bảo mật
 • Quản lý các chu trình bảo trì
 • Quản lý cân định lượng
 • Cho phép truyền tải dữ liệu từ xa
 • Cho phép lưu dữ liệu để theo dõi