Lọc bụi dầu

Hệ thống lọc sương mù dầu (BETH® Oil-mist ESP) được thiết kế chuyên biệt xử lý sương mù hơi nước chứa dầu (sương mù dầu) trong khí vận hành, nhằm làm sạch khí xả đồng thời bảo vệ các loại động cơ được hoạt động an toàn.

 

BETH® Oil-mist ESP đáp ứng lưu lượng khí từ 15,000 m³/h đến 200,000 m³/h.

 Ngoài ra, BETH® Oil-mist ESP cũng xử lý hiệu quả khí chứa hắc ín, CO, HCl, HF, SO2, NaCl, và các loại bụi hạt mịn ... để đạt nồng độ khí sạch từ 20-10 mg/Nm³.

Hệ thống có thể được trang bị thêm bộ phận dập lửa CO2 theo yêu cầu ứng dụng.

Sương mù dầu (oil-mist) là tác nhân không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm tổn hại đến các loại động cơ, có thể gây cháy nổ ở mật độ lớn, nhiệt độ cao. Vì thế, loại bỏ sương mù dầu trong khí vận hành là yêu cầu quan trọng trong hệ thống xử lý khí của các ngành công nghiệp phát sinh sương mù dầu.

 


Ứng dụng

 

Tách bụi: hắc ín, dầu, CO, muội than ...;

Lưu lượng khí : 15,000 m³/h - 200,000 m³/h

Nồng độ khí sạch: 20-10 mg/Nm³.

Điện áp: 78 - 135 kV

Nhiệt độ khí: 75oC