Lọc bụi tĩnh điện Mini

BETH® Mini Dry ESP được thiết kế cho các công trình lò đốt công suất dưới 1,3kW với đạt nhiều mức yêu cầu về nồng độ khí lối ra từ 10 mg/Nm3 đến 50 mg/Nm3.

Hệt thống lọc bụi tĩnh điện khô cơ động BETH® Mini Dry ESP với nhiều ưu điểm vượt trội:

  • Xử lý khí ở nhiệt độ cao (300oC – 572oF)
  • Hiệu suất phân tách cao
  • Giảm nồng độ bụi từ trên 150 mg/Nm3 xuống mức 10 mg/Nm3,
  • Lưu lượng khí tối đa đạt 6.900 Am3/h.
  • Thiết kế tinh gọn với khối lượng từ 3.800 đến 5.200 kg, kích thước mỗi chiều từ 2,1 m đến 4,4 m
  • Thiết kế đa dạng tương thích với từng yêu cầu cụ thể.
  • Lắp đặt nhanh gọn, vận hành độc lập.
  • Tiết kiệm nhiên liệu

Beth-Filter thiết kế 06 model Mini ESP đáp ứng từng yêu cầu lọc bụi theo lưu lượng khí và nồng độ khí lối ra:

Model Lưu lượng khí
Nồng độ bụi lối ra 50 mg/Nm3 20 mg/Nm3 10 mg/Nm3
250/1F - 2,0 × 1,4 - 4 2,600 Am3/h 2,100 Am3/h 1,300 Am3/h
250/1F - 2,0 × 1,4 - 6 3,600 Am3/h 2,900 Am3/h 1,900 Am3/h
250/1F - 2,5 × 1,6 - 5 4,800 Am3/h 3,900 Am3/h 2,400 Am3/h
250/1F - 2,5 × 1,6 - 6 5,300 Am3/h 4,300 Am3/h 2,900 Am3/h
250/1F - 2,5 × 1,6 - 7 6,000 Am3/h 4,800 Am3/h 3,200 Am3/h
250/1F - 2,5 × 1,6 - 8 6,900 Am3/h 5,700 Am3/h 3,800 Am3/h

Thông số kỹ thuật
Nguồn cao thế 60 kV
50 mA
Lưu lượng khí tối đa 6,900 Am3/h
Nồng độ bụi khí lối ra 50 / 20 / 10 mg/Nm3
Nhiệt độ khí vận hành 300 oC
Khối lượng 3,800 – 5,200 kg

 

Model Khối

lượng

Chiều

dài

Chiều rộng Chiều cao
Min Max
250/1F - 2,0 × 1,4 - 4 3,800 kg 3,900 mm 2,100 mm 3,100 mm 4,200 mm
250/1F - 2,0 × 1,4 - 6 4,000 kg 3,900 mm 2,600 mm 3,320 mm 4,400 mm
250/1F - 2,5 × 1,6 - 5 4,800 kg 4,400 mm 2,350 mm 3,520 mm 4,500 mm
250/1F - 2,5 × 1,6 - 6 4,900 kg 4,400 mm 2,600 mm 3,670 mm 4,600 mm
250/1F - 2,5 × 1,6 - 7 5,000 kg 4,400 mm 2,850 mm 3,700 mm 4,750 mm
250/1F - 2,5 × 1,6 - 8 5,200 kg 4,400 mm 3,100 mm 3,920 mm 4,900 mm