Lọc bụi túi buồng ngang

Hệ thống lọc bụi túi buồng ngang BETHPULS được thiết kế cho các công trình giới hạn về chiều cao, hoặc lắp đặt ngay bên trong nhà máy sản xuất.

Hệ thống lọc bụi túi buồng ngang BETHPULS Horizontal với dàn túi lọc được bố trí theo phương ngang, diện tích bề mặt lọc từ 32 m2 đến 178 m2, phù hợp với các phương tiện lọc bụi lưu động, các công trình có không gian hạn chế về chiều cao, hoặc yêu cầu một hệ thống lọc bụi treo tường.

Bụi được gom lại ở bên ngoài khoang chứa túi lọc trong khi dàn túi lọc được làm sạch tự động liên tục bởi hệ thống phun khí nén và không làm gián đoạn tiến trình lọc bụi.

 

 

Ứng dụng Lưu lượng khí Mã sản phẩm
Công nghiệp xi-măng        
Vận chuyển xi-măng: 100 m3/h BP Bin mounted filter
75 m3/h BP Bin mounted filter
25 m3/h BP Bin mounted filter
2600 m3/h BP 45.H.10
2700 m3/h BP 45.H.11
3000 m3/h BP 45.H.11
1500 m3/h BP 45.H.11
6600 m3/h BP 90.H.10
5400 m3/h BP 90.H.10
8400 m3/h BP 135.H.10
6600 m3/h BP 90.H.11
5400 m3/h BP 90.H.11
Vận chuyển vật liệu nghiền: xi-măng, clinker, vật liệu thô, … 3000 m3/h BP 45.H.11
Vận chuyển đá vôi 7800 m3/h BP 90.H.10

Diện tích bề mặt lọc 32 – 178 m2
Kích thước hạt bụi ~ 1.0 µm
Nhiệt độ vận hành 250oC
Tự động làm sạch Online & Offline
Nồng độ bụi khí lối ra <20 mg/Nm3
Mức áp suất vận hành ±5,000 đến ±14,000 Pa
Trở kháng áp lực nổ (*) 1.4 Bar
Chiều dài túi lọc bụi 1 – 10 m
Vật liệu túi lọc bụi PAN, PPS, PTFE, PI, Glass fibre, Meta-Aramide
(*) theo tiêu chuẩn VDI 3673/ DIN EN 14491 (BMT-tested)