Lọc bụi túi buồng trụ đứng

Hệ thống lọc bụi túi kiểu trụ đứng BETHPULS Cylindrical là giải pháp lọc bụi cho khí thải công nghiệp có yêu cầu đặc biệt về áp suất vận hành, từ -1 bar đến 13 bar, hoặc các nhu cầu lọc bụi thông thường để đảm bảo an toàn hơn cho hệ thống.

BETHPULS Cylindrical được thiết kế với diện tích túi lọc từ 2.5 m2 đến 534 m2 và lớn hơn theo yêu cầu cụ thể.

Ưu điểm của BETHPULS Cylindrical:

  • Chịu được áp suất lớn và môi trường chân không sâu.
  • Giảm thiểu tổn thất áp suất nhờ thiết kế hình trụ và hệ phân phối khí hợp lý.
  • Lắp đặt nhanh, chi phí thấp.
  • Túi lọc được thay thế từ phía khí sạch.

Beth-Installed-beth-filtration_filter_pic02

Diện tích bề mặt túi lọc 2.5 – 534 m2
Kích thước hạt bụi ~ 1.0 µm
Nhiệt độ vận hành 250oC
Tự động làm sạch Online & Offline
Nồng độ bụi khí lối ra
Mức áp suất vận hành
Giới hạn áp suất nổ (*) 13 Bar
Trở kháng chân không -1 Bar
Chiều dài túi lọc bụi 1 – 10 m
Vật liệu túi lọc bụi PAN, PPS, PTFE, PI, Glass fibre, Meta-Aramide
Phạm vi ứng dụng
(*) theo tiêu chuẩn VDI 3673/ DIN EN 14491 (BMT-tested)