Trung tâm gia công cỡ lớn FPPC

FPPC là máy công cụ hiện đại và công suất lớn. Máy được thiết kế đặc biệt để gia công các chi thiết có kích thước lớn, năng và phức tạp. FPPC được điều khiển theo 3 trục chính X, Y, Z và được trang bị các thiết bị SIEMENS AC Servo driver, hệ thống điều khiển HEIDENHAIN iTNC 530, SIEMENS SINUMERIK 840D hoặc FIDIA C20.

  • FPPC có kết cấu bao gồm trung tâm gia công với sườn ngang di chuyển và bàn kẹp cố định
  • Ưu điểm ở độ cứng và độ chính xác kết cấu
  • Gia công với độ chính xác cấp micro
  • Tùy chọn điều khiển SINUMERIK 840D, HEIDENHAIN iTNC 530 hoặc Fidia C20

    FPPC200 FPPC250 FPPC300 FPPC350 FPPC400 FPPC500
Leng of clamping surface mm 6200 -52000 6200 -52000 6200 -52000 6200 -52000 6200 -52000 6200 -52000
Width of clamping surface mm 2500 2500 3200 3750 3750 4800
Max claping plate load Kg/m3 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Cross rail travel X mm 6000-50000 6000-50000 6000-50000 6000-50000 6000-50000 6000-50000
Transverse slide travel Y mm 2000 2500 3000 3500 4000 5000
Vertical ram stroke Z mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Clearness between stands mm 3100 3570 4070 4560 5060 5900
Feed range – X, Y, Z mm.min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
Rapid traverse –X, Y, Z mm.min 20000 20000 20000 20000 20000 20000