Trung tâm gia công TOStec PRIMA/OPTIMA

Các trung tâm gia công TOStec được thiết kết với các mức điều khiển tự động từ kỹ thuật đơn giản nhất cho đến phức tạp trong việc gia công các chi tiết dạng hộp, dạng tấm và có kích thước lớn.

  • Trung tâm gia công khép kín với bàn làm việc xoay chữ T, đầu dao ngang
  • Có khả năng mở rộng với các module thay dao và thay các pallet tự động
  • Tích hợp các công nghệ gia công đặc biệt, bao gồm cả gia công tốc độ cao
  • Điều khiển 5 trục
  • Tùy chọn bộ điều khiển của SINUMERIK 840D  hoặc HEIDENHAIN iTNC 530

Headstock with extensible work spindle   PRIMA OPTIMA
Work spindle diameter mm 100 112
Work spindle conical hole   ISO 50 ISO 50 / ISO 50 BIG+
Max. speed min 5 000 4 200
Main motor output (S1 / S6-60) kW 22/28 28/35
Max. torque (S1 / S6-60) Nm 874 / 1 100 1 205 / 1 506
Work spindle traverse W mm 500 650
Headstock with non-extensible electric spindle      
Conical hole of electric spindle   HSK A63
Max. speed min 24 000
Electric spindle output kW 37
Max. torque on spindle Nm 60
Column      
Max. table load kg 5 000 10 000
Optional table size mm 1 000 x 1 250 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600
Crosswise table adjustment X mm 1 600, 2 000 2 000, 3 000
Automatic palette change      
Max. palette load kg 4 000 8 000
Palette attachment area mm 1 000 x 1 000, 1 000 x 1 250 1 250 x 1 250, 1 250 x 1 600
Crosswise table adjustment X for 2 palettes mm 1 600, 2 000 2 000, 3 000
Crosswise adjustment X for 3 or 4 palettes mm 1 600, 2 000 2 000, 3 000
Traverses      
Range of work traverses – X, Y, Z, W mm.min 1 - 20 000 1 – 15 000
                       – B min 0,003 - 1,5
Rapid traverse – X, Y, Z, (W) mm.min 30 000 24 000 (20 000)
                        – B min 6,5