Hoạt động theo loại hình doanh nghiệp KH&CN theo hình thức Công ty Cổ phần, thực hiện theo Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007, công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động chủ yếu và là động lực cơ bản cho sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

IMI-Holding nghiên cứu ứng dụng Cơ điện tử trong các lĩnh vực bao gồm:

Nhờ có định hướng đúng, hoạt động có hiệu quả trong những năm qua Viện đã nhận được sự ủng hộ tích cực của Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công Thương giao chủ trì nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, Viện đã làm chủ được công nghệ mới và đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công các sản phẩm cơ điện tử, có khả năng cạnh tranh. Thông qua nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo và chuyển giao các sản phẩm KH&CN vào sản xuất công nghiệp. Kể từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp KH&CN năm 2002 đến nay, Viện IMI được giao chủ trì thực hiện và hoàn thành trên 20 đề tài KHCN cấp Nhà nước, 100 đề tài KHCN cấp Bộ và nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Viện, với tổng giá trị thực hiện trên 50 tỷ đồng. Được cấp chứng nhận 10 giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp các sản phẩm cơ điện tử, 15 phần mềm ứng dụng và góp phần thiết kết chế tạo thành công trên 100 sản phẩm mới, ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất công nghiệp trong các ngành kinh tế trên phạm vi cả nước, mang lại doanh thu hàng trăm tỷ đồng cho Viện IMI và các đơn vị thành viên mỗi năm, đóng góp hàng chục tỷ đồng vào Ngân sách, tiết kiệm mỗi năm hơn 10 triệu USD do thay thế hàng nhập khẩu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội nước nhà.

Kết quả hoạt động KH&CN của IMI đã được đánh giá, tôn vinh thông qua các giải thưởng và danh hiệu cao quý của Nhà nước : Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam (Vifotec), Huy chương, Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Bằng độc quyền sáng chế…. ; Đặc biệt, cụm 51 sản phẩm cơ khí mới của IMI thuộc công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cụm sản phẩm cơ điện tử trong công nghiệp” đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN (năm 2005) và công trình “đổi mới công nghệ sản xuất găng tay y tế từ cao su thiên nhiên” có sự tham gia của Viện IMI được nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN (năm 2010).