Cân ôtô điện tử

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Chuyển giao công nghệ
Người liên hệ: TS. Hoàng Việt Hồng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Giới hạn cân max 15 – 100 tấn
Kích thước bàn cân 3m x 7m ; 3m x 18 m thiết kế từ 1 đến 3 modul
Dạng cân Cân nổi, cân chìm
Kết cấu bàn cân Bàn cân thép hoặc bê tông cốt thép
Ðộ chính xác Cấp III – TCVN tương đương Class III – OIML
Nhà cung cấp đầu đo và thiết bị điện tử cân Châu Âu, G7
Số đầu đo điện tử 04,06 hoặc 08 chiếc
Khả năng quá tải 125 %
Lưu trữ dữ liệu/in ấn Máy tính/máy in
Giao diện sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt

.