Công nghệ lọc sinh học RBC (Xử lý nước)

Sản phẩm đã được sản xuất thương mại, phục vụ theo từng dự án riêng lẻ.
Ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị và công nghiệp thực phẩm.
Sản phẩm được thiết kế bởi Trung tâm Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ

Công nghệ lọc sinh học RBC (Rotating Biological Contactor) là công nghệ lọc đĩa dạng quay trên nguyên tắc tiếp xúc không khí tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành. RBC đó được nghiên cứu áp dụng xử lý nước thải trên quy mô công nghiệp, nhằm xử lý có hiệu quả chất hữu cơ (BOD) và cả N, P (hiệu suất trên 85%).

Trong xử lý nước thải, công nghệ RBC có  ưu điểm sau:
+   Không yêu cầu tuần hoàn bùn. Không yêu cầu cấp khí cưỡng bức. Hoạt động ổn định, ít nhạy cảm với sự biến đổi lưu lượng đột ngột và tác nhân độc với vi sinh.
+  Tự động vận hành. Không yêu cầu lao động có trình độ cao.
+   Không gây mùi. Độ ồn thấp. Có tính thẩm mỹ …
+  Thiết kế theo đơn nguyên, dễ dàng thi công theo từng bậc; Tiết kiệm sử dụng mặt bằng.