Dây chuyền cân đóng bao

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Chuyển giao công nghệ
Người liên hệ: TS. Hoàng Việt Hồng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Chế độ hoạt động Tự động hoàn toàn, bán tự động
Kiểu bao 5, 10, 25, 50, 100 (Kg)
Năng suất đóng bao  200 – 1000 (bao/h)
Vật liệu đóng bao Vật liệu xây dựng, xi măng, urê NPK, super lân, hàng nông sản dạng hạt …
Kiểu bao Dạng bao van, bao hở
Kiểu cấp liệu Tự chảy hoặc cưỡng bức (cơ hoặc khí nén)
Kiểu cân Trọng lượng tịnh
Các mức cân Thô + tinh
Ðộ chính xác định lượng % + – 0.5 đến + – 0.2
Khả năng quá tải % 150 %
Số lượng cân trong một hệ thống    1, 2, 4
Dung tích phễu chứa liệu 4, 6, 10 (m3 )
Hệ thống làm tơi vật liệu Roto trục đứng, trục ngang
Số đầu đo cho các cân 1 đến 4
Hệ thống khí nén Parker, Hàn quốc, Ðài loan
Hệ thống khâu bao Băng tải dỡ bao+ máy khâu bao Hệ thống chuyển bao
Băng tải B400x6m; 8m

.