Hệ thống định lượng và cấp phối liệu

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ
Lĩnh vực ứng dụng Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu như: xi măng, gạch, kính …
Dạng định lượng Liên tục hoặc theo mẻ
Năng suất 5 tấn – 1000 tấn /h
Số thành phần vật liệu 4 – 12 thành phần
Ðộ chính xác <= 1%
Ðộ ổn định, tin cậy Tương đương sản phẩm nhập ngoại
Thiết bị điều khiển điện tử chính của hệ thống   Châu Âu, G7
Khả năng quá tải 125 %
Hỗ trợ khách hàng Nhanh chóng, phù hợp và hiệu quả
Lưu trữ dữ liệu/in ấn Máy tính/máy in
Giao diện sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt

 

.