Hệ thống định lượng và cấp phối liệu

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Chuyển giao công nghệ
Người liên hệ: TS. Hoàng Việt Hồng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: hvhongimi@gmail.com
Tel: (+84-4) 37763736
Mobile: 0913236527
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Lĩnh vực ứng dụng Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu như: xi măng, gạch, kính …
Dạng định lượng Liên tục hoặc theo mẻ
Năng suất 5 tấn – 1000 tấn /h
Số thành phần vật liệu 4 – 12 thành phần
Ðộ chính xác <= 1%
Ðộ ổn định, tin cậy Tương đương sản phẩm nhập ngoại
Thiết bị điều khiển điện tử chính của hệ thống   Châu Âu, G7
Khả năng quá tải 125 %
Hỗ trợ khách hàng Nhanh chóng, phù hợp và hiệu quả
Lưu trữ dữ liệu/in ấn Máy tính/máy in
Giao diện sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt

 

.