Hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Sản phẩm được thiết kế , chế tạo lắp đặt đồng bộ và được điều khiển tự động PLC. Sản phẩm đã được sản xuất thương mại, phục vụ theo từng dự án riêng lẻ.

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường
Người liên hệ: TS. Trần Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: imi@hn.vnn.vn
Tel: (+84-4) 38351010
Mobile: 0913238900
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Công suất 100.000 m3/h ÷ 150.000 m3/h
Trọng lượng 50 tấn ÷ 80 tấn
Ứng dụng Trong lĩnh vực sản xuất giấy, Nhà máy nhiệt điện