Hệ thống lọc bụi túi vải

Sản phẩm được thiết kế , chế tạo lắp đặt đồng bộ và được điều khiển tự động PLC. Sản phẩm đã được sản xuất thương mại, phục vụ theo từng dự án riêng lẻ.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ
Công suất 150.000 m3/h ÷ 180.000 m3/h
Trọng lượng 50 tấn ÷ 100 tấn
Ứng dụng Trong lĩnh vực luyện thép, sản xuất xi măng