Lò sấy bảo ôn, Lò sấy chân không

Sản phẩm đã được sản xuất thương mại, phục vụ theo từng dự án riêng lẻ.
Được thiết kế bởi Trung tâm Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường.

.

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường
Người liên hệ: TS. Trần Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: imi@hn.vnn.vn
Tel: (+84-4) 38351010
Mobile: 0913238900
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Trọng lượng 50 tấn ÷ 80 tấn
Lò sấy chân không 75m3
độ chân không 0,1torr
Điều khiển Tự động PLC
Ứng dụng Sấy biến thế , sấy động cơ điện