Máy phay điều khiển số

Thông tin liên hệ

Đơn vị: Trung tâm Cơ khí Chính xác và Máy CNC
Người liên hệ: TS. Trần Ngọc Hưng – Phó tổng giám đốc IMI
Email: imi@hn.vnn.vn
Tel: (+84-4) 38351010
Mobile: 0913238900
Fax: (+84-4) 38344975

Liên hệ
Hãng sản xuất cơ khí Lilian
Bộ điều khiển Tùy chọn (Siemen 802C, Siemen 840Di sl, Soft servo S120M, Softservo S140M….)
Động cơ servo và bộ điều khiển Tùy chọn (Suquiang, panasonic, yaskawa…)
Số trục CNC Tùy chọn (3 trục CNC, 5 Trục CNC)
Khối lượng 240 tấn
Bảo hành 10 năm

.