Xử lý nước thải tuần hoàn

Sản phẩm đã được sản xuất thương mại, phục vụ theo từng dự án riêng lẻ.
Được thiết kế bởi Trung tâm Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường.

Các hệ thống lớn đã thực hiện:
– Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn cho Công ty CP Style Stone
– Hệ thống xử lý nước thải toà nhà Văn phòng Viện Dầu khí
– Hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn cho Công ty CP Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Liên hệ
Công suất 250.000 m3/h – 50.000 m3/ngày đêm – 140.000 m3/h
Trọng lượng 20 tấn – 80 tấn – 120 tấn
Ứng dụng Trong lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp, đô thị và sinh hoạt