IMI Holding có đầy đủ khả năng trong việc phối hợp/ hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần quá trình đầu tư thuộc các Dự án đầu tư trang bị thiết bị công nghệ, từ khâu chuẩu bị đầu tư đến khâu khai thác dự án nhằm đạt các mục tiêu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư dự án cao nhất. Phạm vi công việc bao gồm:

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

2. Giai đoạn đầu tư:

3. Giai đoạn triển khai dự án:

Là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc lập và triển khai dự án, với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được cấp đủ chứng chỉ nghề trong lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở chuyển giao công nghệ đầy đủ từ các đối tác quốc tế, IMI Holding mong muốn được cung cấp công nghệ trang thiết bị hiên đại, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai, nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động đáp ứng các tiêu chí đầu tư của Quý khách hàng.